Strijden tegen discriminatie bij aanwerving om alle talenten te benutten

Actualiteit
Jonge arbeider in opleiding. Discriminatie bestrijden om alle talenten te benutten.

De Brusselse Regering lanceert een nieuwe projectoproep ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving. Dit jaar is het thema "origine”, een initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

Om discriminatie bij aanwerving te bestrijden en diversiteit op de arbeidsmarkt te bevorderen, lanceert het Brussels Gewest een nieuwe oproep tot het indienen van projecten ter waarde van 1.150.000 euro. Voor deze editie van 2022 is gekozen voor een bijzonder thema: origine. Om geselecteerd te kunnen worden, moeten de projecten dus rekening houden met het criterium van etnische of nationale afkomst.

Krijgen we allemaal dezelfde kansen bij het vinden van werk?

Hoewel dit vooral afhangt van vaardigheden en kennis, zijn origine, geslacht, leeftijd en handicap maar al te vaak bepalende factoren.

Deze vraag is des te belangrijker in het Brussels Gewest, een multiculturele stad met meer dan 180 nationaliteiten. Uit de laatste Socio-economische Monitoring van UNIA blijkt dat de werkgelegenheidsgraad van Brusselaars van Belgische origine in 2016 71% bedroeg. Dit percentage daalt tot 42% voor de Brusselaars van Noord-Afrikaanse origine en tot 40% voor de inwoners van andere Afrikaanse landen. Discriminatie, al dan niet bewust, werkt in het nadeel van sollicitanten van vreemde origine, zowel bij hun aanwerving als gedurende hun loopbaan.

Brussel heeft al zijn talenten nodig

"Discriminatie bij aanwerving is echter niet onvermijdelijk", verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk. "Mijn rol bestaat erin meer Brusselaars toegang tot werk te geven, eigenlijk álle Brusselaars. De bestrijding van discriminatie bij aanwerving is daarom van essentieel belang en is een van de prioriteiten van mijn werkgelegenheidsbeleid. We kunnen het ons niet veroorloven duizenden Brusselse talenten verloren te laten gaan. Dat zou een maatschappelijke verspilling zijn!”

Zorgen voor de continuïteit van wat werkt

Daarnaast zal 400.000 euro worden toegekend voor de voortzetting van de winnende projecten van de editie 2021 waarvan de resultaten een overtuigend effect op de diversiteit op de arbeidsmarkt hebben gehad. 

"Diversiteit in bedrijven is nog niet de norm. De economische wereld bezwijkt maar al te vaak, bewust of onbewust, voor de verleiding om verschillen af te wijzen. Deze oproep tot het indienen van projecten is een deel van de oplossing voor al diegenen die ik dagelijks ontmoet en die mij vertellen hoe moeilijk het voor hen is om een job te vinden vanwege hun huidskleur", besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.